بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)
اولین مجموعه آموزشی اجرا کننده طرح مدارس سبز در استان اصفهان

زاینده رود/عکس اختصاصی پیش دبستانی دخترانه امام صادق(ع)

طرح های اجرائی شده در مدارسگالری تصاویرروز جهانی محیط زیست


بسم الله الرحمن الرحیم
جنگل آتش گرفت، پرنده مرد و پرواز تنها ماند ...
آری اشرف مخلوقات بودن، وظیفه‌ی سنگینی است که باید از آن سربلند پیش خدا برگشت.
پس بیاید با زمین، تمامی موجودات و گیاهان که خالق آن‌ها خداست، مهربان باشیم.
آنها نه گناهی دارند، نه زبانی برای آزار ...
فیلمی که مشاهده می‌کنید توسط دانش‌آموزان بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع) در گروه رسانه مدارس سبز به مناسبت روز جهانی و هفته ملی محیط زیست آماده شده است.
امیدوارم با کنار هم قرار گرفتن، همیاری و همدلی روزهای زیباتری را برای خود و تمامی موجودات هستی بسازیم.
برخود لازم می‌دانم:
از زحمات و صبوری خانواد‌ه‌های دانش‌آموزان که ما را در ساخت این فیلم همراهی نمودند، تشکر کنم.
در پایان:
از حمایت‌های همیشگی جناب آقای دکتر علی فقیه، مدیرعامل محترم بنیاد که باعث دلگرمی ماست همچنین مشارکت مدیریت مراکز پیش دبستانی دخترانه، دبستان پسرانه واحد مطهری، دبستان دخترانه واحد شاخه نبات و دبیرستان پسرانه دوره اول سپاسگزاری می‌کنم.

محمدمهدی افضلی - مسئول طرح مدارس سبز بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق(ع)حفاظت از حیوانات در آتش سوزی جنگل

 آتش سوزی جنگل های خاییز از خبرهای داغ محیط زیستی در هفته‌های گذشته بود. گفته می شود ســالانه 15 هــزار هکتــار از جنگل های کشــور در آتــش می ســوزند. آتش ســوزی جنگل ها در شرایطی اســت که بر اساس گفته های ...

کمپین جمع آوری درهای پلاستیکی در تابستان (پیش دبستانی دخترانه امام صادق(ع) )

مسئولیت پذیری یعنی اینکه دانش‌آموزان حتی وقتی مدرسه نیستند، همچنان با اشتیاق درهای بطری خود را جمع‌آوری و تحویل می‌دهند و این هدف مدرسه‌ی سبز است: درونی کردن ارزش‌هایی که می‌تواند آینده‌ی بهتری برای زمین رقم بزند. ...

خطر انقراض خرس های قطبی

تغییزات اقلیمی برای همه ناراحت کننده است، اما برای خرس‌های قطبی، پیامدهای بسیار ناگواری دارد زیرا این تغییرات می‌تواند یخ‌های قطبی را به تدریج از بین ببرد. با از بین رفتن یخ‌های قطبی، امکان شکار و دسترسی به منابع غذایی ...Emam Sadegh
Cultural Educational Institute

THE PLAN GREEN SCHOOL