پیش دبستانی دخترانه امام صادق(ع)
                                                                          


فعالیت‌ها و طرح‌های آموزشی پیش دبستانی دخترانه


اختتیامه اولین نمایشگاه دانش‌آموزی حفاظت از محیط زیست

     معرفی گونه‌های در معرض خطر انقراض در زیست بوم ایران   


کمپین جمع‌آوری درهای پلاستیکی در تابستان پوستر آموزش مراحل بازیافت کاغذ

آموزش مراحل بازیافت کاغذ + بازیافت کاغذ توسط دانش‌آموزان در مدرسه 

              کاغذهای درست شده توسط دانش‌آموزان        
   پس از انجام مراحل بازیافت کاغذ

 

هیولا زباله

با شعار: نه به زبالهتحویل کیسه‌های پارچه‌ای به تمام دانش‌آموزان جهت جلوگیری استفاده از کیسه‌های نایلونی و کاهش مصرف پلاستیک18 مهر 1398

جشن روز نکوداشت زاینده رود