دبستان پسرانه امام صادق(ع) 
                                 واحد توحیدفعالیت‌ها و طرح‌های آموزشی مرکز دبستان پسرانه واحد توحید


تهیه‌ی روزنامه دیواری با موضوع حفاظت از محیط زیست - طبیعت


کمپین جمع‌آوری درهای پلاستیکیآموزش تهیه کود کمپوست در مدرسه به دانش‌آموزان


ساخت گلدان با مواد بازیافتی


18 مهر 1399

جشن روز نکوداشت زاینده رود